Vrouwengroep Vaals

Wij zijn een burgerinitiatief van en voor vrouwen en tevens een interculturele vrouwengroep te Vaals. We werken in verschillende werkgroepen, al naar gelang de emancipatie wensen van de vrouwen.

Onze droom is ooit een Wethouder voor emancipatie in Vaals te hebben.

OOOOOOOO

Binnenkort doen wij mee aan Beleefweekend 2019:  zie ook op onze site onze page ‘MEDITATIEWIEL’ voor aanmelding gegevens en de vorige meditaties. Door middel van het herstellen van onze verbondenheid met de natuur, een gesneuvelde militair of burger in uw familie of vriendenkring, die voor de Vrijheid heeft gevochten, te eren en te herdenken. Neem a.u.b. voor de Ceremonie een ovale steen mee. De steen mag niet(!) groter zijn dan 15(L)x11(B)x10(H)cm.

Waar: Volkstuin Vaals (precieze locatie krijgt u na aanmelding)
Wanneer: zaterdag 26 october
Tijd: aanvang 15.00 uur (Graag 5 minuten eerder komen!)
Kosten: vrije gift
Voor wie: vanaf 8 jaar, voor diegenen die lang zwijgend kunnen zitten.
Maximum aantal deelnemers: er is slechts plaats voor 8 deelnemers.
Aanmelden: via whatsapp: 06 16 06 89 77

Hieronder link naar Beleefweekend.nl:

Medicijnwiel Tuinmeditatie

VERDER: ***zondag 27 oktober:

Herdenking, voor het omarmen van een toekomst in Vrijheid.

Mevr. Solomons van de Vrouwengroep Vrauwe vöär Vrauwe Vaals begeleidt in KUNSTinKEER een Herdenking in een Medicijnwiel volgens een duizenden jaren oude Indiaanse Traditie.

Doel is om door middel van het herstellen van onze verbondenheid met de natuur, een gesneuvelde militair of burger of overleden familielid of vriend/in, te eren en te herdenken. U neemt eerst bij KUNSTinKEER deel aan een workshop ‘Bomen, vruchten of insecten schilderen’ op rond papier. Uw cirkel, met de naam van de overledene op de achterkant, neemt u dan mee naar de Ceremonie.

Waar: KUNSTinKEER, Keunestraat 30, Cadier en Keer. Met koffie of thee, met fruit en/of koekje. We verwachten u.
Wanneer: zondag 27 oktober
Tijd: 12.00 workshop & 15.00 Medicijnwiel Ceremonie
Kosten: vrije gift
Voor wie: Medicijnwiel vanaf 8 jaar, voor wie langer zwijgend kan zitten.
Aanmelden: hannekevanvugt@gmail.com / 06 24 6030 29
Meer informatie: www. kunstinkeer.nl  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gender Gelijkheid Vrouwenweek Vaals 2019

Laat zien wie je bent! 

Doet U mee?

Het is carnavalstijd! En onze vrouwengroep Vrauwe vöär Vrauwe Vaals bereidt zich weer voor op de INTERNATIONALE VROUWENDAG. Die is officieel op 8 maart. Dit jaar is het UN thema: Gender-Gelijkheid. Vaals viert dit zelfs een hele week. Voor de derde keer organiseert Vaals haar Vrouwenweek.

De Protestantse Kerk opent de week op 8 maart om 20.00 met een film over Maria Magdalena in de Oude Pastorie in Vaals. Na afloop is er een nagesprek.

Op 9 maart zal er tijdens het Feest ‘Gender Gelijkheid’ van Vrauwe vöär Vrauwe o.a. een lezing plaatsvinden over de emancipatie van zowel de vrouw als de man door de feminist Gerard van Beusekom-Fretz. Hij is de auteur van het boek ‘De komende en de gaande man’ en schreef over de vrolijke en de lastige kanten van de mannenemancipatie.

Natuurlijk wordt ook dit keer de jaarlijkse ‘Senneheld-Prijs’ uitgereikt aan een moedige Vaalsenaar. Vorig jaar ontving Louise Vonk deze huldiging. Senneheld is in 1135 de eerstgenoemde Vaalser vrouw.

Carnaval en Gender Gelijkheid

Zich op de Vrouwenweek voorbereiden, gaat voor de vrouwengroep heel goed samen met de heersende carnaval vreugde. We willen dit jaar duidelijk maken dat Gender-Gelijkheid betekent dat ‘het goed is om te laten zien wie je bent’. Dit is dan ook de slogan van de Vrouwenweek! Alle Vaalser vrouwen én mannen kunnen, met hun nog smeulende carnaval kracht, laten zien ‘wie ze zijn’ tijdens onze Vaalser Vrouwenweek 2019.

Wilt u als organisatie deze derde ‘Vrouwenweek Vaals’ weer een succes laten worden, dan kunt u of uw organisatie zich bij de vrouwengroep melden met een leuke activiteit. Wij laten dat dan de hele stad weten!

Donaties zijn ook welkom, want we zijn een burgerinitiatief, die op eigen kracht draait. Wij wensen u allen fijne carnavalsdagen.

U kunt zich melden door deze mail te beantwoorden of via onze facebookpagina of  website

In onze groep zitten naast Nederlandse vrouwen, ook vrouwen van alle andere nationaliteiten. Daarom zoeken wij in onze groep samen naar een gemeenschappelijke visie van al onze vrouwen, maar geven ook alle ruimte voor de culturele behoeften van ieder groepslid, ongeacht gender, oorsprong of religie.

We treffen ons onregelmatig naar de wensen en mogelijkheid van de vrouwen. Daarnaast werken we in specifieke werkgroepen, die echter kunnen rekenen op de ondersteuning van de gehele groep.

Onze speerpunt is de jaarlijkse Vaalser Vrouwenweek Viering, die we sinds 2017 in de aandacht hebben gebracht bij de gemeenschap van Vaals. Ondertussen hebben verschillende instanties en organisaties zelf het initiatief genomen om hiermee door te gaan. In dit verband werken we ook samen met andere vrouwengroepen in Nederland.

Thema zoals Burgerinitiatieven, theater, empowerment van vrouwen, tuinmeditaties, het stoppen van geweld tegen vrouwen en de samenwerking met de gemeente worden ook door ons besproken en zo nodig in actie omgezet.

Onze wens is dat in de toekomst Vaals een Wethouder van Emancipatie zal hebben. Vaals kent armoede van heel dichtbij en dat heeft grote invloed op de ontwikkeling van jonge vrouwen, die vaak in vrijwilligerswerk blijven steken, terwijl ze graag op de arbeidsmarkt willen om hun leven vorm te geven.

U kunt zich aanmelden via ons contactformulier.

Wat houdt dit burgerinitiatief in?

In een Doe-Democratie komen de burgers zelf in actie. Dit burgerinitiatief wil het verzoek plaatsen op de politieke agenda van de gemeente om jaarlijks een Internationaal Vrouwendag op 8 maart te vieren. De verworven vrouwenrechten zoals o.a. het kiesrecht voor vrouwen zijn grote overwinningen, die weliswaar in Europa zijn ingeburgerd, maar niet overal op de wereld van kracht zijn. Door de vrouwendag te vieren, ondersteunt men ook vrouwen, die dit recht en andere vrouwenrechten nog niet hebben. Maar ook b.v. het recht op gelijke betaling als vrouw in de Nederlandse samenleving.

Hoe zal dit burgerinitiatief dit kunnen bereiken?

Het oprichten van een vrouwengroep is het vormen van een basis voor het organiseren van vrouwenactiviteiten. Dit zijn activiteiten die tenslotte deel zullen uitmaken van de Int. Vrouwendag. Maar de vrouwengroep kan ook meisjes en vrouwen motiveren hun recht in het dagelijks leven vorm te geven, maatschappelijk zwak staande vrouwen ondersteunen om van hun recht gebruik te maken of ook b.v. in huiselijk geweld levende vrouwen of vluchtelingsvrouwen helpen op een veilige manier gebruik te leren maken van hun rechten. Al deze handelingen en acties vinden dan in de vrouwendag hun informatieve en motiverende feestelijke vorm.

Waarom kiezen voor een vrouwengroep?

Visie

Veel vrouwen, ongeacht leeftijd of ethnische afkomst, hebben behoefte er zo nu en dan met elkaar liefdevol iets gezellig te doen, bij elkaar troost, verbondenheid en sterkte te halen, af toe iets inspirerend voor henzelf als vrouwen in de samenleving te doen, kennis van specifiek vrouwenzaken op te doen of uit hun kracht en recht als vrouw anderen te helpen zich verder te ontwikkelen.

Doel

Wat willen de vrouwen bereiken?

De bedoeling is een keer per jaar, in samenwerking met de gemeente en andere organisaties, een Internationale Vrouwendag organiseren op 8 maart in Vaals.

Verder speciaal voor vrouwen een vrouwengroep met verschillende culturen in Vaals en omstreken op te richten. De groep wil vrouwen de kans bieden meer met elkaar te doen, samen te werken om hun behoeften te bevredigen en kennis te vergroten.